Nin Snehamenthashcharyam - , Lyrics - PV Thommi, Vocal - Binoy Chacko - Malayalam Christian Devotional Song