കാണും ഞാൻ എൻ യേശുവിൻ രൂപം - Celin Jose -New Malayalam Christian Devotional Song-2014 - Bafa Radio - The CROSS‎

കാണും ഞാൻ എൻ യേശുവിൻ രൂപം : ക്രിസ്തീയ ഗാനം :ആലാപനം - സെലിൻ ജോസ് (ഇന്ത്യൻ വോയിസ്‌ -മഴവിൽ മനോരമ ) Music :JACOB KORATTY| Lyrics :JOICE THONNIAMALA| BGM: BOBBY SAM |Singer:CELIN JOSE Production Head:JAMES JOHN http://www.bafaradio.com