യേശുവേ ഞാന്‍..... നിന്നില്‍.. - Malayalam Christian Song with Lyrics

 Yesuve Njan Ninnil Charunnunitha - യേശുവേ..... ഞാന്‍
നിന്നില്‍ ചാരുന്നിതാ.... - Old Beautiful Malayalam Christian Song